Tag Archives: บุกชนฮันอก

เตรียมขาให้พร้อมตะลุย บุกชนฮันอก หมู่บ้านมรดกวัฒนธรรม (Bukchon Hanok Village) 북촌한옥마을

เตรียมขาให้พร้อมตะลุย บุกชนฮันอก หมู่บ้านมรดกวัฒนธรรม (Bukchon Hanok Village) 북촌한옥마을

หมู่บ้านวัฒนธรรมกลางเมือง “บุกชนฮันอก” เสน่ห์ของหมู่บ้านแห่งนี้คือการเก็บรักษาสภาพแวดล้อมแบบเดิมไว้ เราจะเห็นบ้านแบบโบราณมากมาย แต่ยังอยู่ในสภาพที่ดี ถึงจะมีอายุมากกว่า 600 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน