Category: เกาหลีในโลกธุรกิจ

KT Corporation (주식회사 케이티) บริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้

KT Corporation (주식회사 케이티) บริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้

KT Corporation (주식회사 케이티) ซึ่งมีชื่อเดิมว่า “Korea Telecom” เป็นบริษัทด้านโทรคมนาคม รายใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ จะมีความเป็นมาอย่างไร อ่านต่อได้ที่นี่!

SK Group (에스케이 그룹) กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเกาหลีใต้

SK Group (에스케이 그룹) กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเกาหลีใต้

SK Group (에스케이 그룹) กลุ่มบริษัทมหาอำนาจผู้ครอบคลุมธุรกิจในทุกตลาดและอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ มาทำความรู้จักที่มาที่ไป และบริษัทในเครือได้ที่นี่ กดเพื่ออ่านต่อ!

Nongshim (농심) บริษัทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมขบเคี้ยวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี

Nongshim (농심) บริษัทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมขบเคี้ยวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี

Nongshim (농심) นงชิม เป็นบริษัทอุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาสินค้าของนงชิมกันดี มาทำความรู้จักกัน!

Amorepacific (아모레퍼시픽) กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางยักษ์ใหญ่แห่งเกาหลีใต้

Amorepacific (아모레퍼시픽) กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางยักษ์ใหญ่แห่งเกาหลีใต้

Amorepacific (아모레퍼시픽) กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง ตั้งอยู่ที่โซล เกาหลีใต้ มีแบรนด์ดัง ๆ อยู่ภายใต้มากมาย เช่น ETUDE, LANEIGE, Mamonde, Innisfree, Sulwhasoo ฯลฯ

LG Electronics (엘지전자) แบรนด์สุดยอดนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

LG Electronics (엘지전자) แบรนด์สุดยอดนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

LG Electronics หรือ แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.1958 ในนาม GoldStar และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น Lucky-Goldstar ถ้าอยากรู้ว่าเพราะอะไร ต้องอ่าน!