ชวนสายช้อปมาเสียทรัพย์ที่ ปิเอโร่ช้อปปิ้ง Pierrot Shopping in Coex mall (삐에로쑈핑)

มีร้อยหมดร้อย มีล้านหมดล้าน ช้อปปิ้งอลังการที่ ปิเอโร่นอกจากความหลากหลายของสินค้ามากกว่า 40,000 ชิ้นแล้วนั้นราคายังน่ารักตะมุตะมิอีกด้วย