Tag Archives: ยานพาหนะ (Vehicle)

KIA (기아) รถยนต์แสนปลอดภัยสัญชาติเกาหลีใต้ กับเทคโนโลยีสุดทันสมัย

KIA (기아) รถยนต์แสนปลอดภัยสัญชาติเกาหลีใต้ กับเทคโนโลยีสุดทันสมัย

KIA (기아) รถยนต์สัญชาติเกาหลีใต้ กับเทคโนโลยีสุดทันสมัยล้ำหน้ากว่าใคร ก่อตั้งขึ้นในปี 1944 และได้ก้าวสู่การเป็นบริษัทรถยนต์ชั้นนำระดับโลก

Hyundai Group (현대그룹) ธุรกิจยานยนต์สุดยิ่งใหญ่ ก้าวไกลสู่ตลาดรถระดับโลก

Hyundai Group (현대그룹) ธุรกิจยานยนต์สุดยิ่งใหญ่ ก้าวไกลสู่ตลาดรถระดับโลก

Hyundai Group (현대그룹) ธุรกิจสุดยิ่งใหญ่เบอร์ต้นของเกาหลีใต้ ผู้ก้าวสู่ตัวท็อปตลาดโลก แบรนด์รถยนต์ที่มีประวัติอันยาวนานสู่ความก้าวหน้าไม่มีหยุด