Tag Archives: 2003 Series

ย้อนวันวานไปกับซีรีส์ แดจังกึม Dae Jang Geum (대장금) จอมนางแห่งวังหลวง

ย้อนวันวานไปกับซีรีส์ แดจังกึม Dae Jang Geum (대장금) จอมนางแห่งวังหลวง

แดจังกึม ซีรีส์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงาจากประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลี และเปรียบเสมือนจุดกำเนิดกระแสซีรี่ส์ย้อนยุคที่คนไทยชื่นชอบ มาย้อนวันวานไปด้วยกัน